Företaget som erbjuder professionell reteaming/grupputveckling, coaching samt ledarutveckling till företag och individer.

Det ställs höga krav på dagens medarbetare. Vi ska vara resultatinriktade, flexibla, förändringsbenägna, se helheten och vara specialister.

Balansen mellan arbete och fritid blir mer viktig i dagens komplexa värld. För att medarbetarna i ett team ska prestera maximalt, lyckas vara kreativa och utvecklas krävs att de kan se och utnyttja varje gruppmedlems yttersta potential.

Reteaming har visat sig vara ett framgångskoncept för många företag som velat se en positiv och lönsam utveckling av sin verksamhet.

Med hjälp av vilja, medvetenhet och övning kan alla bli gladare. Det handlar om att hitta balansen mellan nuet och framtiden och att ägna sig åt saker som innebär en kombination av lust och mening.

Ny forskning visar att glada människor inte bara tycks bli mindre sjuka, de tillfrisknar också snabbare om de ändå blir krassliga.

Många vetenskapliga studier har visat att regelbundet praktiserande av mental träning kan leda till:

  • Förbättrad fysisk och psykisk hälsa
  • Bättre självkänsla och självförtroende
  • Ökat självförverkligande och förbättrad självkännedom
  • Mer positiv attityd till tillvaron
  • Ökad arbetsförmåga och förbättrade studieresultat
  • Förbättrade sociala relationer
  • Ökade förutsättningar att uppnå sina livsmål

Navigera i Balans är företaget som erbjuder koncept för att arbeta med mental träning för både individ och grupp, reteaming till företag i utveckling och organisationsförändringar, lifecoaching och jobbcoaching av individ och coaching av grupp för att nå uppsatta mål.

Jag ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med er.

Pia Gunnarsson Pull

Navigera i Balans
pia@navigeraibalans.se
T: +46 (0)703 95 43 25