Välkommen

Navigera i Balans är företaget som erbjuder professionell reteaming/grupputveckling, coaching samt ledarutveckling till företag och individer.

IPU Profilanalys

IPU Profilanalys är ett verktyg för att utveckla potentialen hos en individ, en grupp och en hel organisation. Genom att bättre förstå eget och andras beteende skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och personlig utveckling.

Grupputveckling med GDQ

GDQ (Group Development Questionnaire) är ett enkelt och effektivt verktyg som hjälper grupper att utveckla och effektivisera sitt samarbete genom grupputveckling.

/
Kompass

Coaching och grupputveckling
i västsverige

Navigera i Balans är företaget som erbjuder koncept för att arbeta med mental träning för både individ och grupp, reteaming till företag i utveckling och organisationsförändringar, lifecoaching och jobbcoaching av individ och coaching av grupp för att nå uppsatta mål.

Hitta balans.

Det ställs höga krav på dagens medarbetare. Vi ska vara resultatinriktade, flexibla, förändringsbenägna, se helheten och vara specialister.

Balansen mellan arbete och fritid blir mer viktig i dagens komplexa värld. För att medarbetarna i ett team ska prestera maximalt, lyckas vara kreativa och utvecklas krävs att de kan se och utnyttja varje gruppmedlems yttersta potential.

Arbeta tillsammans.

Reteaming har visat sig vara ett framgångskoncept för många företag som velat se en positiv och lönsam utveckling av sin verksamhet.

Med hjälp av vilja, medvetenhet och övning kan alla bli gladare. Det handlar om att hitta balansen mellan nuet och framtiden och att ägna sig åt saker som innebär en kombination av lust och mening.

Värför välja oss?

Navigera i Balans är företaget som erbjuder koncept för att arbeta med mental träning för både individ och grupp, reteaming till företag i utveckling och organisationsförändringar, lifecoaching och jobbcoaching av individ och coaching av grupp för att nå uppsatta mål.

Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med er.