Ledarskapsutveckling

Effektivisera ditt ledarskap

Utbildning i lösningsfokuserat ledarskap

 • Vill du bli bättre på att skapa ett positivt arbetsklimat?
 • Önskar du bli bättre på att motivera dina medarbetare?
 • Vill du utveckla din förmåga att ge konstruktiv kritik?

Detta är en praktisk utbildning där du får redskap som hjälper dig att i ditt dagliga ledarskap bli mer lösningsfokuserad och bättre på att:

 • Lösa problem på ett kreativt och konstruktivt sätt.
 • Ge kritik på ett uppskattat sätt.
 • Bemöta kritik på ett bra sätt.
 • Hantera kränkningar på ett konstruktivt och lösningsfokuserat sätt.

Målet med utbildningen:

Du som ledare/chef ska känna dig säkrare i din ledarroll genom att du bättre hanterar uppkommna situationer på din arbetsplats.

Du ska ha fått redskap som du använder på ett konstruktivt och lösningsfokuserat sätt i ditt dagliga ledarskap.

Du ska få förutsättningar att skapa en arbetsplats där:

 1. Det finns utrymme för att skapa arbetsglädje.
 2. Du kan motivera dig själv och andra.
 3. Du löser problem på ett konstruktivt sätt.
 4. Du kan ge kritik på ett bra sätt.
 5. Du kan ta emot kritik på ett bra sätt.
 6. Du kan tackla kränkningar på ett effektfullt och respektfullt sätt.

Programmet ¹

Konsten att skapa lösningsfokuserade arbetsplatser är ett utbildningsprogram som vänder sig till ledare och chefer som är intresserade av att lära sig de färdigheter som krävs för att skapa en arbetsmiljö som kännetecknas av arbetsglädje och bra samarbete mellan medarbetarna. Utbildningen består av sex utbildningstillfällen á tre timmar plus ett uppföljningsmöte. Mellan utbildningstillfällena arbetar deltagarna med hemuppgifter.

I utbildningen ingår kursbok: LFA – ”Konsten att skapa lösningsfokuserade arbetsplatser – Handbok för deltagare, författare Ben Furman och Tapani Ahola.

Programmets innehåll

 1. Framgång – Hur du skapar och bevara ett positivt arbetsklimat.
 2. Coaching – Hur du motiverar dig själv och andra.
 3. Problemlösning – Att lösa problem med sina kollegor på ett kreativt och konstruktivt sätt.
 4. Att ge kritik – Hur man ger kritik på ett uppskattande sätt.
 5. Att bemöta kritik – Hur du svarar på kritik på ett bra sätt.
 6. Kränkningar – tackla och reda ut förolämpningar.

¹ Programmet är utarbetat av Ben Furman och Tapani Ahola som är internationellt erkända pionjärer inom lösningsfokuserad organisationspsykologi. Båda har arbetat inom området ledarskap, psykosocial arbetsmiljö och personalutveckling i över trettio år.