Grupputveckling, Reteaming

Förbättra arbetsklimatet och stärk lagandan genom att utveckla och effektivisera din arbetsplats!

Det ställs höga krav på dagens medarbetare. Vi ska vara resultatinriktade, flexibla, förändringsbenägna, se helheten och vara specialister.

Balansen mellan arbete och fritid blir mer viktig för att du ska kunna göra ett bra arbete. För att prestera maximalt och samtidigt uppmuntra ett kreativt utvecklingsarbete krävs ett team som kan se och utnyttja varje gruppmedlems yttersta potential.

”Att lyckas tillsammans” – Ett utvecklingsprogram för arbetsgrupper

Reteaming är ett lösningsorienterat utvecklingsprogram för arbetsgrupper.

Reteaming vänder sig till företag, organisationer och individer genom ett internationellt nätverk av reteamingcoacher, som är utbildade och godkända av reteaming international, www.reteaming.com. Det är ett program som används för att sammansvetsa nya arbetsgrupper. Reteaming är också användbar i andra sammanhang där det finns behov av att:

  • Öka effektiviteten och förbättra kvalitén.
  • Stärka samarbetet.
  • Förbättra arbetsklimatet
  • Öka motivationen.
  • Lära sig positivt tänkande.

Reteaming är ett program som är lösningsfokuserat. Programmet erbjuder ett konstruktivt sätt att undvika de fallgropar som i normalfallet uppstår när man fokuserar på problem. Det är ett förhållningssätt som fokuserar på vikten av att ha tilltalande och tydliga mål, samt att skapa idéer om hur dessa ska uppnås. Att vara lösningsorienterad innebär att man fokuserar på det som fungerar istället för det som inte fungerar. Det är en inställning som ökar samarbetet och kreativiteten, vilket i sin tur skapar en stämning som befrämjar utveckling och uppkomsten av nya idéer.