Integritetspolicy

Personuppgifter

Navigera i Balans värnar vi om din/er personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina/era personuppgifter på bästa sätt i enlighet med rådande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna integritetspolicy redogör för vilken slags information Navigera i Balans samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Navigera i Balans webbplats, i samband med utskickad information eller annan kontakt samtycker du/ni till att vi behandlar dina/era personuppgifter i enlighet med texten nedan.

Navigera i Balans orgnr. 5612065564, Lasarettsgatan 6, 411 19 Göteborg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar

Navigera i Balans kommer att behandla de personuppgifter som du/ni lämnar eller har lämnat till oss med syftet att administrera de eventuella avtal vi har emellan oss samt för att kunna administrera eventuell fakturering och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Navigera i Balans behandlar följande personuppgifter i dessa sammanhang:

  • För- och efternamn
  • Företag
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Nyhetsbrev

Om du är registrerad för vårt nyhetsbrev så sparar vi ditt namn och e-postadress så länge du fortfarande prenumererar på nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet. En länk för avregistrering finns i varje utskick.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur vi använder dina personuppgifter

De insamlade personuppgifterna kan komma att användas för nyhetsbrev . Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via webbsida. Du kan när som helst kontakta oss för att avsluta all sådan marknadsföring riktad till dig som kund.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Om du samtycker till att vara registrerad kund/medlem hos Navigera i Balans sparar vi dina uppgifter tills du själv avregistrerar dig – detta kan du göra när som helst. Om du inte har registrerat dig som kund/medlem sparar vi dina kunduppgifter så länge det krävs, detta så att vi kan fullfölja våra åtaganden gentemot dig, exempelvis vad gäller avtalstid samt leveransåtagande.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som behandlas, oavsett hur dessa har samlats in. Du kan få tillgång till denna information genom att skicka en begäran till oss. Denna begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in per post – underskriven av dig personligen. Begäran skickas till den fysiska adress som anges på Webbplatsen och kan alltså inte skickas per e-post.

Vi vill försäkra oss om att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av dina lämnade uppgifter förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, ditt namn, mm. kan du uppdatera dessa genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. Du kan när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Om du har motsatt dig direkt marknadsföring så kommer dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Du kan välja att begränsa återkallelsen så att den endast avser delar av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Ändringar i Integritetspolicyn

Navigera i Balans förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.