IPU Profilanalys

IPU- Profilanalys bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet.

Metoden är utvecklad i USA där den är känd under namnet MFS, Managing For Success, Style Analysis och Success Insights. Totalt har över 30 miljoner analyser, baserade på Marstons karakteriseringar, genomförts. I Sverige har IPU Profilanalys anpassats för svenska förhållanden av institutet för Personlig utveckling.

IPU Profilanalys är ett verktyg för att utveckla potentialen hos en individ, en grupp och en hel organisation. Genom att bättre förstå eget och andras beteende skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och personlig utveckling. IPU Profilanalys är enkel att använda och ger positiva förändringar genom att pedagogiskt beskriva beteenden med hjälp av olika färger.

Att förstå varandra är nyckeln till effektivare samarbete och kommunikation. Alla beteenden har sin särprägel, som i olika situationer och tillsammans med olika människor kan vara både styrkor och svagheter. Genom att bättre förstå sitt eget och andras beteende, ökar förståelsen och därmed möjligheten att samarbeta effektivt.

Mötet mellan människor är nyckeln till nästan alla utveckling. Oavsett om det handlar om smartare programmering, bättre försäljning, effektivare organisationer eller högre lönsamhet. Det är alltid i mötet med ledare, medarbetare och kunder som avgörandet finns. Därför är det naturligt att framsynta verksamheter väljer att öka förståelsen för hur vi bättre kan förstå våra egna och andras beteenden – och därmed också bli effektivare i vår kommunikation.

​Navigera i Balans är företaget som har licens och utbildning för att utföra IPU- profilanalyser. Vi inbjuder till workshops för att informera kunder och andra intressenter om analysverktyget IPU. Vi kommer också gärna ut till er för att förutsättningslöst på er arbetsplats informera om analysverktyget IPU.