Kick-off

En inspirerande och utvecklande dag för arbetsgruppen

När målet är en effektiv arbetsgrupp som känner glädje och entusiasm på arbetet.

En kick-off som inspirerar dina medarbetare till ökat samarbete och delaktighet för att nå gemensamma mål.

Program

Jag skapar en kick-off efter era egna önskemål. Den ska kännas utvecklande och positiv.

Att lyckas tillsammans

För att prestera maximalt och samtidigt uppmuntra ett kreativt utvecklingsarbete krävs en grupp som kan se och utnyttja varje individs yttersta potential.

Stärk samarbetet – Öka motivationen – Lär dig positivt tänkande

Låt mig inspirera er med en intressant och tankeväckande föreläsning kryddad med lagstärkande övningar.

Gruppen

Ta vara på tiden när ni är samlade. En kick-off med lagövningar stärker gruppkänslan.

Skräddarsydd Kick-off utifrån era önskemål

Ta kontakt med mig så kan jag ge dig förslag på innehåll.