Lifecoaching – Personlig utveckling

Människor är duktiga på att sätta upp hinder för sig själva. Ibland kan detta leda till att vi faktiskt begränsar vårt liv långt mer än nödvändigt.

Att våga utmana sig själv och sätta upp mål i livet kräver ibland att jag vänder blicken ”inåt”. Vem är jag? Vad vill jag? Min självkänsla, mitt självförtroende – hur ser det ut?

Lifecoaching bygger på en optimistisk människosyn och ett tankesätt som är inriktat på möjligheter och lösningar. Detta innebär att man tror på att människor har möjlighet att påverka sig själva och sina omgivningar. Framtiden är inte förutbestämd eller ödesbestämd, utan något vi formar själva.

Coaching betyder att frigöra en persons möjligheter att maximera sina prestationer. Det är en metod att hjälpa andra att lära sig själva.Timothy Gallwey, Tennistränare

Personlig utveckling handlar om att stärka oss själva. Öka vår självkänsla och vårt självförtroende. Att våga vara ”kraftfulla”, att våga ”lysa” att våga befria oss från vår egna rädsla.

Personlig utveckling handlar också om att våga bejaka behov som skapar livskvalitet, så som:

  • Förmåga att ge och ta emot kärlek.
  • Förmåga att förlåta.
  • Att ha en positiv livssyn – att sprida glädje.
  • Att inte ha ett fördömande synsätt – inte döma och kritisera.
  • Att berömma och visa uppskattning.
  • Att vara ödmjuk – uttrycka tacksamhet.
  • Att ta hand om och vårda sina nära relationer.
  • Att vara nyfiken – att ha ett öppet sinne.
  • Att vara självförlåtande – att acceptera sig själv.
  • Att söka kunskap som ger utveckling.