Mental träning

Vad menas med mental träning?

Grundtanken…

 • Allt vi tänker, känner eller gör får konsekvenser för oss själva och andra.
 • När vi förstår oss själva bättre blir vi tydligare inför andra.
 • Därför bör vi sträva efter att förstå och leda vårt inre för att kunna tänka, känna och handla så klokt som möjligt.

Mental träning handlar i princip om tre viktiga områden, nämligen att:

 1. Förändra tänkesätt och attityder och därigenom bli mer möjlighetsletare och styrkedetektiv.
 2. Lära sig olika avslappnings- och meditationsmetoder för uppladdning och återhämtning och öka mottagligheten för positiva budskap.
 3. Förstärka positiva budskap vilket handlar om att systematiskt skapa och förstärka positiva bilder (visualiseringar) och ord/meningar (affirmationer).

Effekter av mental träning

Många vetenskapliga studier har visat att regelbundet praktiserande av mental träning bland annat kan leda till:

 • Förbättrad fysisk och psykisk hälsa.
 • Ökad arbets- och livsglädje.
 • Bättre självkänsla och självförtroende.
 • Ökat självförverkligande och förbättrad självkännedom.
 • Mer positiv attityd till tillvaron.
 • Ökad arbetsförmåga och förbättrade studieprestationer.
 • Förbättrade sociala relationer.
 • Ökade förutsättningar att uppnå sina livsmål.

Mental träning som praktiseras regelbundet under en längre period ger nästan alltid upphov till någon form av positiva effekter.

Mental träning handlar om att börja inse att utnyttja potentialen i tankens kraft.

Forskare är alltmer överens om att vi använder enbart en liten del av vår mentala kapacitet.

När vi börjar träna mentalt ökas medvetenheten om att vi tidigare ofta använt vår tankekraft på ett negativt sätt.

Genom att mer systematiskt använda oss av mental träning kan vi bryta dessa negativa tankemönster och börja skapa goda förutsättningar för att leva ett mer livsbejakande liv.

Det är dock viktigt att inte ha någon övertro på mental träning. Man blir ingen övermänniska genom att ägna tid åt att träna mentalt. Vardagen går fortfarande upp och ner, men genom mental träning kan vi ta bort de värsta svängningarna i våra liv och färdas i riktning mot en förhöjd livskvalitet.

Den mentala träningens fördelar för anställd och organisation.

(Träna mentalt och förbättra ditt liv, Bosse Angelöw)

För den anställdeFör organisationen
Minskad ångest och stressStörre framgång under påfrestande förhållanden
Bättre sociala relationerFörbättrade samarbetsmöjligheter
Förbättrad hälsaSänkta kostnader för sjukdomar och sjukfrånvaro
Bättre självförtroendeÖkad kreativitet och förstärkt handlingskraft
Ökad glädjeMer positiva attityder
Förmåga att uträtta merFörbättring av arbetsutförande med mindre ansträngning och effektivitet

Röster från deltagare i kursen Mental träning:

Visst har jag lärt mig en massa. Fått större insikt om mig själv, mina tankar och, reaktioner. Nytt förhållningssätt till olika saker. Fått bättre självkänsla, en bättre grund att stå på.

Jag har lärt mig mycket .Bl.a. att vara mer i nuet, reflektera över handlingar och att slappna av. Blivit bättre på att lyssna på mig själv och andra.

Jag har fått mer insikt och verktyg att öva med när det gäller mina grundantaganden. Ha mindre krav på mig själv.

Att vara tacksam för det jag har. Att acceptera livet som det är. Gilla läget. Att förlåta mig själv för mina tillkortakommanden, och att även förlåta andra. Att uppmuntra mig själv för att stärka mitt jag. Att slappna av. Att släppa taget. Att vila i känslan Skriva dagbok med egna reflektioner

Olika sätt att träna sin syn på livet och sig själv och hur man i så fall själv kan träna sin mentala hälsa till att må bättre så man uppskattar sig själv och omgivningen mer.

Tycker att mitt tänk har blivit bredare. Lyssnar mer uppmärksamt på andra. Kan koppla av lättare.

Jag har lärt mig mycket bl.a. att styra tankarna även om det är mycket kvar. Har även blivit mer närvarande i nuet istället för att stressa vidare. Kursen har gett en ökad självinsikt. Har blivit bättre på att slappna av

Hur viktigt det är med ”Mindfullness” och avslappning. Jag har lärt mig att idag är första dagen i resten av mitt liv och att livet krymper eller växer i proportion till vårt mod. Jag har också lärt mig att börja och avsluta dagen i en positiv anda. Jag har lärt mig om kognitiv beteendevetenskap.

Jag har blivit säkrare på mig själv. Lärt mig uppskatta saker på ett annat sätt. Fått mer lugn och harmoni och glädje. Att leva i nuet. Att se annorlunda på livet. Att inte oroa mig för saker jag inte själv kan påverka.

Jag har lärt mig väldigt mycket. Ta hand om mig själv (egentid). Har stärkt mitt självförtroende. Ser saker på ett nytt sätt (Reflekterar) Avslappning. Tänka på hur jag andas. Inte stressa upp mig.